RUT-avdrag

Information om RUT-avdraget

Skatteverket konstaterar i en ny rapport att:

Sedan ROT- och RUT-avdraget infördes har acceptansen bland allmänheten att anlita svart arbetskraft minskat. Allt fler hushåll väljer att köpa vita städ- och hantverkstjänster. Dessutom har avdraget gjort det enklare för Skatteverket att kontrollera att företag i städ- och byggbranschen betalar sina skatter.

Hela rapporten Om RUT och ROT och VITT och SVART finns att hämta på Skatteverket.

-Svenskarna tycker inte längre att det är okej att ha svart städhjälp eller att köpa svarta byggtjänster. Vi ser att skattereduktionen har skapat vita jobb och att det har skett en tydlig attitydförändring sedan ROT- och RUT-avdraget infördes, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Via: DI, SVT

Intressant ledare i SvD om postiva bieffekter av RUT-avdraget och hemtjänster. Qudsia har fått en fot på arbetsmarknaden och kan hjälpa till att försörja familjen.

Mycket. Min man hade alltid stress. Nu kan han vila sig lite. Då blir allt bättre. Familjen mår bättre när ekonomin blir bättre. Och så är det en bra möjlighet för mig att lära känna Sverige, och komma in på arbetsmarknaden.

Detta har blivit möjligt tack vare Rut. Utan Rut hade det fortsatt som på den gamla dåliga sosse-tiden: bidrag, utanförskap.

Att det hela dessutom är ett nollsumme spel som inte kostar staten något extra är ju inte heller helt fel.

Rot & rut gör att vi får råd med varandra igen, och det är inte bara kunderna som har skäl att vara nöjda. Det uppstår också nya branscher och nya jobb.

SvD sammanfattar det med:

Allt fler svenskar tar professionell hjälp för att göra vardagen enklare. Det är fortfarande klart vanligare med rot än rut, men antalet rutkunder närmar sig aktningsvärda 300000 personer.
Tack vare rut och rot är många hus i lite bättre skick, många hem lite prydligare och invånarna i många hus och hem lite mindre stressade än de annars skulle ha varit.

Rutavdraget gratis?

1 comment

KI backar om RUT

Nu tvingas KI:s generaldirektör Mats Dillén ta avstånd från gårdagens uttalanden. Detta på grund av att underlaget för slutsatsen är fem år gammal och finansierat av arbetsgivarorganisationen Almega.
“Tyvärr framgick det inte i artikeln att det handlar om en bedömning från 2005 och det var ju innan RUT kom på plats”, säger han till TT.
Siffrorna bygger på “långsiktiga antaganden” och dit har man enligt Dillén inte nått ännu när det gäller RUT, då reformen bara är tre år gammal.


Konjunkturinstitutet anser enligt DN att RUTavdraget finnansierar sig självt och därmed helt gratis skapar ett stort antal vita arbeten.

Enligt KI:s bedömning finansierar reformen sig själv, i takt med att skatteintäkterna ökar och kostnaderna för olika bidrag minskar. Ann Öberg avfärdar därmed de rödgrönas resonemang att pengar från rut-avdraget skulle kunna satsas på välfärden.

Jag noterar att KI gör bedömningen att det här har positiva effekter på sysselsättningen i så pass stor omfattning att det faktiskt inte kostar staten några pengar. Vi har ju varit mer försiktiga i våra bedömningar, men jag har ju konstaterat att man inte behöver göra några halsbrytande antaganden för att landa i KI:s slutsats, säger Borg.

When I'm Cleaning Windows
Creative Commons License photo credit: garryknight

En ny rapport från Företagarna konstaterar att

Sedan ROT- och RUT-avdragen infördes har minst 18 000 nya heltidsjobb skapats. Många människor har gått från utanförskap i arbetslöshet och svartjobb till sysselsättning, och nya företag har startats. Avdragen ger dessutom mer till statskassan än vad de kostar.

Reformerna har skapat många nya, vita jobb och många nya företag. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 18 000 nya heltidsjobb, men effekten kan vara betydligt större.

Rapporten kompletteras även med en lista över hur många jobb som ROT och RUT har skapat per kommun.

– Mängder av nya småföretag har startats utan att ha kostat staten ett enda öre. Istället har statskassan fått in mellan 1,5 och 2 kronor för varje krona i avdrag. Kort sagt – avdragen är en succé, säger Anna Stina Nordmark Nilsson.

Cleaning the glass
Creative Commons License photo credit: Valerie Everett

Maud Olofsson vill göra RUT- avdraget till huvudfråga i valet och menar att det gett drygt 11 000 nya jobb.

Det handlar om kvinnors frihet, säger näringsministern.

Centerpartiet vill utöka avdraget till att gälla även it-tjänster, ett RIT-avdrag. Dessutom vill både C och FP att personer över 75 ska få 75 procents rabatt tjänsterna, i stället för 50 procent som i dag.
Enligt Maud Olofsson är RUT en avgörande jämställdhetsfråga.

– Det är oftast kvinnor som driver de här företagen, kvinnor som jobbar i dem och kvinnor som får hjälp av dem. Det är vi som betalar priset för ett stressigt liv.

Via AB

DI rapporterar om en ny rapport från Almega där de konstaterar att

Allt fler svenskar köper hushållsnära tjänster. Sedan rutavdraget infördes för tre år sedan har omsättningen i hemservicesektorn gått från 200 miljoner kronor till 2,5 miljarder kronor

Men det finns hot mot RUT som oroar branchen.

Framtidstron om marknadens utveckling i den här branschen har inte varit så här positiv sedan skattereduktionen infördes 2007. Samtidigt är oron för dess borttagande just nu monumental”, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega

Finanspolitiska rådet är myndighet med uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik.

Rådet ska följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt till konjunkturutvecklingen. Rådet ska även bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

I sin rapport för 2010 skriver de bland annat om RUT-avdraget.

De samhällsekonomiska argumenten är starkare för ett permanent RUT-avdrag än för ett permanent ROT-avdrag. Det bör prövas om ROT-avdraget ska finnas kvar när konjunkturen vänder uppåt.

Vilket sedan även utvecklas något.

Det uttalade syftet med skattereduktionerna
är att minska de snedvridningar som skattesystemet kan ge
upphov till. Höga skatter på tjänster som kan utföras av hushållen
själva eller tjänster som relativt enkelt flyttar till den svarta sektorn kan skapa betydande effektivitetsförluster. Vi har i tidigare rapporter gjort bedömningen att skattereduktioner för tjänster som är nära substitut till eget arbete leder till samhällsekonomiska vinster. Det talar för att det finns starkare skäl för skattelättnader för RUT-arbeten än för ROT-arbeten, eftersom de senare i högre grad kräver specialistkompetens.

Goda argument för att behålla RT-avdraget således, nu väntar ju ett val så det blir intressant att följa vad som händer med RUT.

OMG - The Roof Is In !
Creative Commons License photo credit: mobology

Krut i RUT

No comments

Professor Henrik Oscarsson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet säger till DN att det finns krut i RUT och syftar på en valundersökning från 2006.

Frågan om att tillåta avdrag för hushållsnära tjänster tillhörde en av de tyngsta förklaringarna till varför så många s-blocksväljare 2002 bytte block och röstade på Alliansen i 2006 års riksdagsval

Annars verkar inte RUT vara någon större fråga för väljarna enligt en undersökning från Novus Opinion som LO beställt, bara 1% tycker att det är en viktig fråga.

Enbart 1 procent av väljarna anser att hushållsnära tjänster är en viktig fråga inför valet och enbart 2 procent är beredda att satsa den miljard som RUT kostar när de får prioritera.

Läser en undersökning från Svenskt Näringsliv där man undersökt allmänhetens inställning till RUT-avdraget.

67 procent av svenskarna anser att avdrag för hushållsnära tjänster underlättar vardagen för barnfamiljer så att föräldrarna kan spendera mer tid med sina barn. En majoritet, 60 procent, anser också att avdraget underlättar för kvinnor som vill göra karriär.

Läs hela undersökningen (pdf).