Tittar man på Skatteverkets sidor så ser man att det inte går att få skattereduktion för läxläsning eller hjälp med skolarbete.

Nej, utgifter för anlitande av privatlärare eller liknande medför inte rätt till skattereduktion och därför kan du inte få skattereduktion om du anlitar någon som hjälper ditt barn med läxläsning eller annat skolarbete.

Om man istället anlitar någon för barnpassning så går det tydligen bra att lägga in lite läxläsning i passningen.

Ja, du kan få skattereduktion för barnpassning.
I barnpassning ingår, utöver barnpassning i hemmet, även lämning och hämtning av barn till och från förskola, skola, daghem, fritidshem eller motsvarande fritidsaktiviteter.
Detsamma gäller även i de fall barnvakten hjälper barnet med läxor eller annat skolarbete.

Möjligt att det är uppenbart vad som är vad men känns ändå som om det öppet för en hel del godtycke vid de tolkningarna

Dorm Life
Creative Commons License photo credit: English106

Från SKV M 2010:02.
4.6 Barnpassning
Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola fritidsaktiviteter eller liknande. Andra sådana aktiviteter som har nära samband med vardagslivet kan vara hjälp med läxor eller annat skolarbete som utförs i bostaden som ett led i barnpassningen.

Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen själva.